Choď na obsah Choď na menu
 


Základná umelecká škola v Handlovej pozýva žiakov školy na zápis v školskom roku 2017/2018  dňa 4. septembra 2017 od 9:00 hod do 15:00 hod .

Možnosť prihlásiť nových žiakov do  jednotlivých umeleckých odborov je :

  4. 9. 2017 -  od 9:00 h do 15:00 h

5.9.2017 až 8.9. 2017 -  od 13:00 h do 16:30 h

 

Zápis žiakov v elokovaných triedach ZUŠ bude prebiehať priamo na elokovaných pracoviskách.

 

Tešíme sa ....smileysmileysmiley

 

 

Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Najväčšiu skupinu tvoria deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbajú však ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa.

  • V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový a zborový spev pod odborným vedením erudovaných pedagógov.
  • Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami ( práca s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu).
  • V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, spoločenský).

 

 

 

Výmena okien v ZUŠ

23.10.2017 začína výmena okien

 

Rodičovské stretnutie

17.10.2017 o 17:00h

 

Školský rok 2017/2018

Začíname......

 

Komisionálne skúšky

28.08.2017 od 9:00 hod

 

Voľba riaditeľa ZUŠ

8.8. 2017  - prebieha výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy v Handlovej.. 

 

Jún 2017

 
Celý príspevok | Rubrika: Akcie

Zápisnice

 

Máj 2017

 
Celý príspevok | Rubrika: Akcie

Zloženie rady školy pri ZUŠ v Handlovej

 

Apríl 2017

Výchovné koncerty, Absolventský recitál

 
Celý príspevok | Rubrika: Akcie