Choď na obsah Choď na menu
 


V II. polroku  príspevok rodičov vo výške 10 € posielať na:

OZ NAŠA ZUŠKA-  IBAN: SK83 0900 0000 0050 4502 6709

správa pre prijímateľa : meno žiaka ZUŠ

VS. nie je potrebné uvádzať

 

Občianske združenie NAŠA ZUŠKA bolo založené na základe podnetu rodičov a učiteľov Základnej umeleckej školy Handlová v školskom roku 2009 -2010. Jeho hlavným cieľom je   zlepšovať a modernizovať vybavenie školy potrebné k umeleckej výuke žiakov. Podporiť snahu školy, zabezpečiť žiakom modernú výuku. Spolupracovať so školou pri organizovaní celoslovenského festivalu v komornej hre na gitare "Handlovské gitary".

 

Občianske združenie "NAŠA ZUŠKA" je poberateľom 2% z dane

 

 2% z Vašich daní  pomôže skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá a rozdelená na rozvoj umeleckej činnosti žiakov ZUŠ a podporu nadaných žiakov.

Vyplnené tlačivo môžete priniesť na sekretariát ZUŠ alebo odovzdať triednemu učiteľovi:

- zamestnanci do 30. apríla 2016

- právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré si sami podávajú DP priložia vyhlásenie k daňovému priznaniu do 31. marca 2016


Ďakujeme!

 

Tlačivá si môžete prevziať v ZUŠ na sekretariáte alebo  vo vestibule Základnej umeleckej školy, alebo si ich môžete vytlačiť sami.