Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy a faktúry za rok 2012

Faktúry 2012
P.č. Dodávateľ Predmet dodávky Suma Dátum úhrady
Január   
167-11 Kmet a.s. Handlová Kúrenie  1 685,65 € 30.12.11
178-11  Kmet a.s. Handlová Kúrenie  2 316,77 € 30.12.11
1-12  AJFA+AVIS, sro, Žlina Predplatné odborná literat. 49,00 € 24.01.12
2-12  Telecom telefón 32,17 € 24.01.12
3-12  Berendsen textil servis, Drietoma Prenájom rohože 25,34 € 24.01.12
5-12  ZŠ Školská, Handlová Obedy 167,70 € 24.01.12
6-12  ZŠ Školská,
Handlová
Obedy - SF 12,90 € 24.01.12
7-12  Orange  Telefón 49,93 € 24.01.12
8-12  SSE  Elektrická energia 267,16 € 24.01.12
9-12  ŠEVT,a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá  118,20 € 24.01.12
10-12  Vema, sro Bratislava  Používanie aktuálnych verzií 244,80 € 24.01.12
Marec   
22-12  ZŠ Školská Obedy 189,80 € 02.03.12
23-12  ZŠ Školská Obedy SF 14,60 € 02.03.12
24-12  ZŠ Chrenovec Obedy 42,05 € 17.02.12
25-12  ZŠ Chrenovec Obedy SF 2,90 € 17.02.12
4-12  KMET Kúrenie 12/11 2 696,74 € 02.03.12
26-12  Telekom Telefón+internet 39,53 € 05.03.12
27-12  Berendsen Prenájom rohože 27,77 € 05.03.12
30-12  BCF El. energia 236,76 € 13.03.12
31-12  Orange Telefón 48,45 € 13.03.12
32-12  Vema Inštalácia V4 153,36 € 13.03.12
33-12 SoftServis Servis WinIBEU 100,20 € 13.03.12
34-12 Veolia Vod,stoč,zr.voda 210,07 € 16.03.12
36-12 Monte kiara, s.r.o. Dovoz obedov 01/12 15,00 € 28.03.12
37-12 Monte kiara, s.r.o. Dovoz obedov 02/12 60,00 € 28.03.12
36-12 Monte kiara, s.r.o. Dovoz obedov 03/12 48,00 € 28.03.12
Apríl  
39-12 ZŠ Školská Obedy 174,00 € 3.4.2012 
40-12 ZŠ Školská Obedy SF 12,00 € 3.4.2012 
41-12 Berendsen Prenájom rohože 27,77 € 3.4.2012 
42-12 Telecom Telefón 40,27 € 05.04.12
43-12 Orange Telefón 43,78  10.04.12
44-12 ŠEVT Tlačivá  123,82 € 11.04.12
46-12 BCF El. energia 282,90 € 13.04.12
47-12 Papiernictvo Kanc. potreby 17,35 € 16.04.12
48-12 BOZPO BOZPaPO 49,80 € 22.04.12
 19-12 Kmet s.r.o. Teplo 012012 2771,26  25.04.12
49-12 ZŠ Chrenovec Obedy 39,15 € 25.04.12
50-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 2,70 € 25.04.12
52-12 Poradca podnikateľa Odborná lit. 53,66 € 27.04.12
52-12 Poradca podnikateľa Úplné znenie zák. 65,17 € 27.04.12
Máj  
54-12 Telekom Telefón 42,08 € 6.5.2012 
55-12 Monte kiara, s.r.o. Dovoz obedov 51,00 € 7.5.2012 
56-12 ZŠ Školská, Handlová Obedy 169,65 € 07.05.12
57-12 ZŠ Školská, Handlová Obedy - SF 11,70 € 07.05.12
58-12 Orange  Telefón 61,02  09.05.12
60-12 Berendsen Prenájom rohože 33,34 € 10.05.12
61-12 BCF,s.r.o. El. energia 210,74 € 11.05.12
62-12 ZŠ Chrenovec Obedy 42,05 € 11.05.12
63-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 2,90 € 11.05.12
64-12 Vaša Slovensko Stravné lístky 300,44 € 21.05.12
Jún  
65-12 SPIN Prievidza Ochrana objektu 87,41 € 6.6.2012 
66-12 Papiernictvo Kanc. potreby 20,86 € 7.6.2012 
67-12 Telekom Telefón 43,62 € 07.06.12
69-12 ZŠ Školská Obedy 181,25 € 07.06.12
70-12 ZŠ Školská Obedy SF 12,50 € 07.06.12
71-12 Regionál.vzdel. Školenie 28,00 € 07.06.12
72-12 BCF,s.r.o. El. energia 217,84 € 18.06.12
73-12 Orange  Telefón 40,66  18.06.12
74-12 Monte kiara, s.r.o. Dovoz obedov 63,00 € 19.06.12
75-12 ZŠ Chrenovec Obedy 53,65 € 19.06.12
76-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 3,70 € 19.06.12
77-12 Andrej A. Ubytovanie-git.súťaž 115,98 € 19.06.12
78-12 M.Krško Obed-git.súťaž 345,16 € 19.06.12
79-12 SOŠ,Lipová Ubytovanie-git.súťaž 187,00 € 20.06.12
80-12 Veolia Vodné-stočné 85,00 € 25.06.12
81-12 Musicmania Git.súťaž-ceny 51,87 € 25.06.12
82-12 Andrejovský-Grand Kanc.potreby-papier 14,95 € 27.06.12
83-12 BOZPO BOZPaPO 49,80 € 29.06.12
Júl
84-12 ZŠ Školská Obedy 171,10 € 04.07.12
85-12 ZŠ Skolská Obedy - SF 11,80 € 04.07.12
86-12 Veolia Zrážková voda 186,72 € 09.07.12
87-12 Telekom Telefón 53,12 € 09.07.12
88-12 Monte Kiara,s.r.o. Dovoz obedov 63,00 € 09.07.12
89-12 Orange Telefón 43,51 € 09.07.12
90-12 BCF, s.r.o. El.energia 211,31 € 10.07.12
92-12 ZŠ Chrenovec Obedy 50,75 € 17.07.12
93-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 3,50 € 17.07.12
59-12 Kmet Handlová Kúrenie 1 316,63 € 11.07.12
August
94-12 Telekom Telefón 51,05 € 14.08.12
95-12 Orange Telefón 46,35 € 14.08.12
96-12 BCF, s.r.o. El.energia 151,26 € 14.08.12
97-12 SPIN, Prievidza Ochrana obj. 3 Q 87,41 € 14.08.12
98-12 SPIN, Prievidza Servis-výmena akumul 66,84 € 14.08.12
100-12 Vaša Slovensko Stravné lístky 595,70 € 13.08.12
101-12 Slov.pošta Pošt.peňaž.poukaz 25,07 € 14.08.12
102-12 sStranky Nekomerčný program 21,60 € 23.08.12
103-12 IVES Košice Program zabezpeč. 83,65 € 31.08.12
104-12 Papiernictvo STANA Kancel. Potreby 5,59 € 31.08.12
September
105-12 Telekom Telefón 50,48 € 11.09.12
106-12 BCF , s.r.o. El. energia 150,56 € 11.09.12
108-12 Orange Telefón 151,26 € 11.09.12
109-12 Vaša Slovensko Dopl.za strav.lístky 33,32 € 11.09.12
110-12 ŠEVT Tlačivá 32,29 € 03.09.12
111-12 L.Lipai Likess UP VO Hlina 14,70 € 18.09.12
112-12 VEOLIA vod.,stoč.,zráž.voda 170,77 € 19.09.12
Október
29-12 Kmet Handlová Kúrenie 2/2012 3 310,73 € 9.10.12
68-12 Kmet Handlová Kúrenie 5/2012 592,20 € 9.10.12
113-12 ZŠ Skolská Obedy SF 9,30 € 9.10.12
114-12 ZŠ Skolská Obedy 134,85 € 9.10.12
115-12 Telekom Telefón 50,48 € 9.10.12
117-12 BCF El.energia 209,68 € 9.10.12
118-12 BOZPO BOZPO 49,80 € 9.10.12
119-12 Orange Telefon 98,87 € 10.10.12
120-12 Papiernictvo STANA Kanc.potreby 5,39 € 10.10.12
121-12 ZŠ Ráztočno Obedy 7,25 € 11.10.12
122-12 ZŠ Ráztočno Obedy SF 0,50 € 11.10.12
123-12 Vema Inštal.programu 67,20 € 11.10.12
124-12 ZŠ Chrenovec Obedy 52,20 € 17.10.12
125-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 3,60 € 17.10.12
November
45-12 Kmet Handlová Kúrenie 3/2012 1 990,96 € 9.11.12
91-12 Kmet Handlová Kúrenie 6/2012 592,20 € 9.11.12
99-12 Kmet Handlová Kúrenie 7/2012 592,20 € 9.11.12
128-12 Telekom Telefón 50,48 € 9.11.12
129-12 ZŠ Školská Obedy SF 11,80 € 9.11.12
130-12 ZŠ Školská Obedy 171,10 € 9.11.12
132-12 BCF El. energia 239,74 € 9.11.12
133-12 ZŠ Ráztočno Obedy 13,05 € 12.11.12
134-12 ZŠ Ráztočno Obedy SF 0,90 € 12.11.12
135-12 KA.SOFT.SK,sro WINDHM-Licencia 28,68 € 13.11.12
136-12 Orange Telefón 81,00 € 14.11.12
137-12 Monte Kiara,s.r.o. Dovoz obedov 66,00 € 15.11.12
138-12 SPIN Prievisdza Ochrana objektu 87,41 € 27.11.12
139-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 5,40 € 28.11.12
140-12 ZŠ Chrenovec Obedy 78,30 € 28.11.12
December
141-12 Slov. pošta Odb. časopis 18,92 3.12.12
142-12 Papierníctvo Kanc. Potreby 2,39 3.12.12
143-12 Papierníctvo Kanc. Potreby 3,16 3.12.12
145-12 ZŠ Školská Obedy SF 9,1 6.12.12
146-12 ZŠ Školská Obedy 131,95 6.12.12
147-12 Telekom Telefón 50,86 6.12.12
148-12 ZŠ Ráztočno Obedy 11,6 6.12.12
149-12 ZŠ Ráztočno Obedy SF 0,8 6.12.12
151-12 BOZPO BOZPO 49,8 12.12.12
152-12 Poradca podnik. Zbierky zák. 328,32 12.12.12
153-12 Monte Kiara,s.r.o. Dovoz obedov 51 13.12.12
154-12 ZŠ Chrenovec Obedy SF 4,9 14.12.12
155-12 ZŠ Chrenovec Obedy 71,05 14.12.12
156-12 Veolia Vodné-stočné 255,63 28.12.12
107-12 Kmet Kúrenie 592,2 27.12.12
116-12 Kmet Kúrenie 592,2 27.12.12
126-12 Berendsen Rohože-prenájom 22,2 28.12.12
127-12 Berendsen Rohože-prenájom 30,52 28.12.12
131-12 Kmet Kúrenie 1120,1 27.12.12
144-12 Berendsen Rohože-prenájom 27,77 28.12.12
150-12 Kmet Kúrenie 1642,24 28.12.12
157-12 ZŠ Ráztočno Obedy 8,7 21.12.12
158-12 ZŠ Ráztočno Obedy SF 0,6 21.12.12
159-12 ePLAY Rybnikár Učit. Potreby 721 31.12.12
160-12 Kmet Kúrenie-záloha 540 31.12.12

 

Zmluvy 2012
Čísl. Zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie vrátane DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia zmluvy
001-2012 Monte Kiara, s.r.o. Riazanská 2 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - dovoz obedov zo ZŠ Školská 3,00 €/za každý deň vykonania služby 25.12.2012 30.06.2012
002-2012 Monte Kiara, s.r.o. Riazanská 2 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - dovoz obedov zo ZŠ Školská 3,00 €/za každý deň vykonania služby 1.10.2012 30.06.2013

 

Objednávky 2012
P.č. Dodávateľ Názov Dátum úhrady
21 Vaša Slovensko Strav.lístky 13.08.12
22 Slov.pošta Poštové poukazy 14.08.12
23 SPIN Prievidza Výmena akumuátora 14.08.12

Rok 2011