Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy a faktúry za rok 2015Faktúry 2015
P.č. Dodávateľ Predmet dodávky Suma Dátum úhrady
Január
1 Ajfa+Avis publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 € 16.01.
2 T.com telefón 19,00 € 16.01.
3 Vema licencia 261,60 € 16.01.
4 Orange Telefón 98,85 € 16.01.
6 Orange Telefón – dobropis -5,00 € 16.01.
7 Stana papiernictvo kanc.potreby 4,99 € 16.01.
8 BCF elektrická energia 818,93 € 16.01.
9 Vaša stravovacia stravné lístky 661,99 € 16.01.
10 Poradca podnikateľa publ.úplné znenia 26,50 € 16.01.
11 ŠEVT a.s. školské tlačivá 75,01 € 19.01.
Február
12 Monte Kiara,HA prepravné obedov 56,00 € 05.02
13 RAABE publ.Právny kuriér 119,00 € 05.02
14 JURISDAT časopis Škola 23,00 € 05.02
15 SPIN Prievidza bezp.služby 29,14 € 05.02
16 ŠJ Chrenovec stravovanie 49,30 € 05.02
17 ŠJ Chrenovec stravovanie,SF 3,40 € 05.02
19 SOŠ Handlová stravovanie 334,56 € 09.02
20 Monte Kiara, HA prepravné obedov 68,00 € 09.02
21 SoftServis udržba IBEU 147,30 € 16.02
22 BCF, B.Bystrica elektr.energia 230,51 € 16.02
23 SPIN Prievidza bezp.sl. 29,14 € 16.02
24 SPIN Prievidza udrzba bezp.zar., čiastková úhrada 150,00 € 16.02
25 VESNA, Bla seminár PaM 37,00 € 17.02
26 Stana papiernitvo kanc.potreby 12,05 € 20.02
27 ORANGE telefon 99,63 € 20.02
28 ORANGE Telefon – dobropis -5,00 € 20.02
29 T-com Telefon 19,00 € 23.02
Marec
30 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravovanie zam. 62,35 € 02.03
31 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravovanie zam.- SF 4,30 € 02.03
42 Grand-MS,Pda kancelárske potreby-v hotovosti z pokladne 118,68 € 12.03
32 SOŠ Handlova stravovanie zam. 300,12 € 13.03
33 Monte-Kiara,HA prepravne 88,00 € 13.03
34 SPIN Pda bezp.sl. 29,14 € 13.03
24 SPIN Pda bezp.sl. - čiastk.uhrada 150,00 € 13.03
35 T-com, Pda telefon 19,00 € 13.03
36 ORANGE telefon 101,96 € 13.03
37 STANA, HA kanc.potreby 9,77 € 13.03
38 Komun.poisťovňa spolúčasť úraz 99,58 € 13.03
39 SEVT,B.Bystrica školské tlačivá 110,38 € 13.03
40 BCF,B,Bystrica elektr.energia 205,32 € 13.03
41 ORANGE Telefon – dobropis -5,00 € 13.03
45 Mesto Handlová školenie verejné trhov. 13,00 € 13.03
46 Mesto Handlová komunálny odpad – čiastk.úhrada 120,00 € 24.03
47 TYMPANY Jalovec tlač Bulletinu 156,00 € 24.03
48 MBP Handlová oprava WC 34,75 € 24.03
49 FABOMUSIC Žiar ozvučenie koncertu 120,00 € 24.03
50 SVPS B.Bystrica vodne,stocne 242,52 € 24.03
51 KRŠKO M., HA slávnostná recepcia 411,83 € 24.03
52 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravovanie zam. 47,85 € 27.03
53 ŠJ pri ZŠ Chrenovec stravovanie zam. - SF 3,30 € 27.03
5 KMET Handlová tepelná energia - vzájomný zápočet 2172,92 € 31.03
44 KMET Handlová tepelná energia – FA 5 a 44 -487,04 € 31.03
18 KMET Handlová tepelná energia 2321,93 € 31.03
43 KMET Handlová tepelná energia 2250,85 € 31.03
Apríl
54 T-com, PdA telefon 19,00 € 14.4
55 Monte-Kiara, HA prepravne obedov 88,00 € 14.4
56 ORANGE Slovesko telefon 94,74 € 14.4
57 BOZPO, PdA služby BOZPO 49,80 € 14.4
58 BCF,B.Bystrica elektrická energia 231,05 € 14.4
60 KENI-EL, HA revízia bleskozvodov 185,00 € 14.4
61 SOŠ, Handlová stravovanie zamestnancov 418,20 € 14.4
63 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 14.4
64 DK, Handlová prev.réžia pri 60.výr.ZUŠ 104,50 € 14.4
24 SPIN, Prievidza spl.opravy bezp.zar. 150,00 € 14.4
66 AZUŠ členský poplatok 50,00 € 21.4
67 ŠJ pri ZŠ,Chrenovec strav.zamest. 66,70 € 21.4
Máj
24 SPIN Prievidza spl.za opravu bezp.zar. 150,00 € 20.05
70 T-com, Prievidza telefon 19,00 € 20.05
71 ORANGE Slovensko telefon 100,97 € 20.05
73 SOŠ, Handlová strav.zam. 312,42 € 20.05
72 ORANGE Slovensko Telefon-dobropis -5,00 € 20.05
74 BCF, B.Bystrica elektr.energia 214,21 € 20.05
75 SPIN Prievidza bezp.služby 29,14 € 20.05
76 Monte Kiara, HÁ prepravne 72,00 € 20.05
77 ŠEVT,B.Bystrica vysvedčenia 20,90 € 22.05
78 VEMA,B.Bystrica údržba progr.Vema 21,60 € 28.05
Jún
81. Vaša Slovensko,Bla stravné lístky 661,99 € 03.06
89 J.K.Mertz popl.za seminár 40,00 € 12.06
87 Orange Slovensko telefon 96,61 € 15.06
86 BCF B.Bystrica elektrická energia 215,42 € 15.06
24 SPIN Prieviddza spl.za udržbu bezp.zar. 150,00 € 15.06
85 SPIN Prieviddza bezp.sl. 29,14 € 15.06
84 T-com, Prievidza telefon 19,00 € 15.06
83 SOŠ,Handlová strav.zam. 351,78 € 15.06
80 Špalek R.,Mestečko knihy 156,00 € 15.06
79 Pettit Press, Bla inzercia prij.skušok 24,00 € 15.06
90 Monte Kiara, HA prepravne 75,92 € 17.06
91 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zam. 55,10 € 19.06
92 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam.,SF 3,80 € 19.06
93 StVPS,B.Bystrica vodné,stočné 283,30 € 29.06
94 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam. 53,65 € 29.06
95 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam.,SF 3,70 € 29.06
96 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam. 53,65 € 29.06
97 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec strav.zam.,SF 3,70 € 29.06
Júl
98 ŠEVT, B.Bystrica školské tlačivá 52,56 € 15.07
99 BOZPO, Prievidza Služby BOZPO 49,80 € 15.07
100 SPIN s.r.o., PdA bezp.služby 29,14 € 15.07
101 T-com, Pda telefon 19,00 € 15.07
102 ORANGE, BlA telefon 102,77 € 15.07
103 ORANGE, BlA Telefon-dobropis -5,00 € 15.07
104 SOŠ, Handlová strav.zamestnancov 376,38 € 15.07
105 BCF, B. Bystrica elektr.energia 199,28 € 15.07
August
108 Orange Slovensko telefón 100,97 € 14.08
109 Orange Slovensko Telefón-dobropis -5,00 € 14.08
110 T-com, PdA telefón -19,00 € 14.08
111 BCF, B.Bystrica elektr.energia 143,68 € 14.08
112 SPIN, PdA bezp.sl. 29,14 € 14.08
113 Monte Kiara, HA prepravne 87,91 € 14.08
114 STANA, HA kanc.potr. 8,20 € 20.08
September
59 KMET Handlová tepelná energia 1869,53 € 22.09.
69 KMET Handlová tepelná energia 1366,86 € 22.09.
82 KMET Handlová tepelná energia-ČÚ 463,61 € 23.09.
24 SPIN Prievidza udr.bezp.sl.-ČÚ 150,00 € 11.09.
116 SOŠ Handlová stravovanie zam. 14,76 € 11.09.
117 VAŠA Slovensko stravné lístky 331,52 € 04.09.
119 T-com Prievidza telefón 19,00 € 11.09.
120 ORANGE Slovensko telefón 100,97 € 11.09.
121 ORANGE Slovensko Telefón – dobropis -5,00 € 11.09.
122 BCF B.Bystrica elektr.energia 158,21 € 11.09.
123 PP Žilina časopis PaM 59,16 € 11.09.
124 SPIN Prievidza bezp.služby 29,14 € 11.09.
115 e-stránky.sk popl.webová stránka 21,60 € 02.09.
Október
82. KMET Handlová tepelná energia 81,65 € 09.10.
24. SPIN, PdA oprava bezp.zar., splátka 150,00 € 09.10.
46. Mesto Handlová komunálny odpad, splátka 120,00 € 09.10.
125. SVPS,B.Bystrica vodné,stočné 197,32 € 09.10.
126. IVES,Košice licencia IBEU 83,65 € 09.10.
127. ASC,Bratislava ASC agenda 199,00 € 09.10.
128. BOZPO, PdA služby BOZPO 49,80 € 09.10.
129. RVC, Trenčín seminár 28,00 € 09.10.
130. JURISDAT, Bla seminár 36,00 € 09.10.
131. STANA,Handlová kancel.potreby 289,09 € 09.10.
132. SPIN, PdA bezp.služby 29,14 € 09.10.
133. T-com, PdA telefon 19,00 € 09.10.
135. BCF,B.Bystrica elektr.energia 199,14 € 09.10.
136. ORANGE Slovensko telefon 100,97 € 12.10.
137. ORANGE Slovensko telefon, dobropis -5,00 € 12.10.
138. VAŠA Slovensko stravovanie zam. 494,70 € 12.10.
139. Pošta Handlová poštové poukážky 25,07 € 21.10.
140. Dolejš Josef,Hr.Kr. ladenie klavírov 160,01 € 28.10.
141. ŠJ pri ŽŠ, Chren. prísp.na starv.zam., SF 3,60 € 21.10.
142. ŠJ pri ŽŠ, Chren. stravovanie zam. 55,44 € 21.10.
November
24 SPIN, Prievidza oprava bezp.zariad. - splátka 163,20 € 4.11
144 Monte Kiara, Handlová prepr.obedov 79,92 € 4.11
145 Monte Kiara, Handlová prepr.obedov 83,92 € 4.11
143 STANA, Handlová kancelárske potr. 7,62 € 4.11
134 KMET, Handlová tepelná energia 583,39 € 4.11
118 KMET, Handlová tepelná energia 545,26 € 4.11
107 KMET, Handlová tepelná energia 545,26 € 4.11
146 SOŠ,Handlová stravov.zam. 396,06 € 11.11
147 SOŠ,Handlová stravov.zam. 405,90 € 11.11
148 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 11.11
150 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zam. - prísp.zo SF 4,00 € 11.11
151 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zam. 61,60 € 11.11
152 T-com, Prievidza telefon 19,00 € 11.11
153 Orange Slovensko telefon 106,35 € 11.11
154 Orange Slovensko telefon – dobropis -5,00 € 11.11
155 BCF, B.Bystrica elektrická energia 233,34 € 11.11
156 RVC, Trenčín seminár PaM 28,00 € 12.11
157 KA.SOFT,Kolárovice licencia WinDHM 28,68 € 24.11
158 Slov.pošta,B.Bystrica časopis Hudobný živ. 17,92 € 26.11
December
159 BOZPO, Prievidza služby BOZPO 49,80 € 16.12
160 T-com, Bratislava telefón 19,00 € 16.12
162 COOP Jednota, PdA peňažné poukážky - úhr.zo SF 880,00 € 07.12
163 ORANGE Slovensko telefon 99,51 € 16.12
164 BCF, B. Bystrica elektr.energia 294,34 € 16.12
165 SOŠ, Handlová stravov.zam. 383,76 € 16.12
167 SPIN, Prievidza bezp.služby 29,14 € 16.12
168 Monte Kiara, Handlová prepravné obedov 79,92 € 16.12
169 BOZPO, Prievidza prac.zdrav.služba 144,00 € 21.12
170 ŠEVT, B.Bystrica školské tlačivá 81,29 € 21.12
171 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravovanie zam. 60,06 € 30.12
172 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zam. 44,66 € 30.12
173 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zam - úhr.zo SF. 3,90 € 30.12
174 ŠJ pri ZŠ, Chrenovec stravov.zam. - úhr.zo SF 2,90 € 30.12
175 BOZPO, Prievidza revízia has.prístr. 125,28 € 30.12
149 KMET, Handlová tepelná energia 1247,26 € 30.12
161 KMET, Handlová tepelná energia - čiastk.úhr. 259,19 € 30.12

 

Objednávky 2015
P.č. Dodávateľ Názov Dátum
1 ŠEVT B.Bystrica školské tlačivá 19.04.15
2 SPIN PdA oprava popl.zar.  
3 Krško, Ha slávnostná recepcia 15.03.15
4 FABOMUSIC, Žiar ozvučenie koncertu  
5 KENI-EL,HA revízia bleskozvod. 09.04.15
6 DK, Handlová prev.réžia pri 60.výr.ZUŠ 17.03.15
7 SEVT,B.Bystrica obj.vysvedčení 18.05.15
8 R.Špalek, Mestečko odborná literatúra 27.05.15
9 Vaša Slovensko stravné lístky 03.06.15
10 ASC Bratislava ASC agenda 23.09.15
10/15 MsBP, Handlová prečistenie kanalizácie 09.12.15

 

Zmluvy 2015
P.č. Dodávateľ Názov Dátum účinnosti Dátum ukonč.zml
1 Monte Kiara s.r.o., HÁ Prepravné obedov 4,-€/deň prepravy 31.08.15 30.06.16

Rok 2014